CENAS

Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakalpojumu  cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena (EUR)

1. Visa sporta stadiona izmantošana ar inventāru bez ģērbtuvēm un dušām

1 stunda

42.69

2. Sporta stadiona izmantošana vieglatlētikas sacensībām (ar skrejceļu, visiem vieglatlētikas sektoriem ar inventāru) bez ģērbtuvēm un dušām

1 diena

142.29

3. Sporta stadiona viena vieglatlētikas sektora izmantošana vieglatlētikas mācību treniņu nodarbībām (bez skrejceļa) ar inventāru bez ģērbtuvēm un dušām

1 stunda

7.11

4. Sporta stadiona viena celiņa izmantošana bez ģērbtuvēm un dušām

1 stunda

7.11

5. Sporta stadiona centrālā futbola laukuma izmantošana sacensībām (ar ģērbtuvēm un dušām)

viena spēle

71.14

6. Sporta stadiona centrālā futbola laukuma izmantošana treniņiem (bez ģērbtuvēm un dušām)

1 stunda

17.07

7. Sporta stadiona viena skrejceļa vai viena sektora izmantošana treniņnodarbībām bez ģērbtuvēm un dušām vienam cilvēkam

1 stunda

1.42

8. Sporta stadiona viena volejbola, basketbola laukuma izmantošana bez ģērbtuvēm un dušām

3 stundas

7.11

9. Ģērbtuvju  un dušu izmantošana

vienā reizē no 1 cilvēka

1.42

10. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām izmantošana, nelielu pasākumu rīkošanai (līdz 200 cilvēku)

1 stunda

71.14 +14.23 par katru nākamo stundu

11. Mūzikas aparatūras izmantošana estrādes apskaņošanai

1 stunda

142.28 +14.23 par katru nākamo stundu

12. Kemperu stāvvietas izmantošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts

14.23

13. Vieglo automašīnu stāvvietas izmantošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts

1.42

14. Vienas telts vietas izmantošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts

2.85

15 Estrādes  ar skatītāju sēdvietām un stadiona izmantošanu (bez dalībnieku skaita ierobežošanas)

sestdiena, svētdiena
(2 dienas)

853.72

16. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām un stadiona izmantošanu (bez dalībnieku skaita ierobežošanas)

1 svētku diena, sestdiena vai svētdiena

569.15

17. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām un stadiona izmantošanu (bez dalībnieku skaita ierobežošanas)

1 diena (izņemot sestdienu vai svētdienu)

284.57

18. Koncerti, festivāli, balles nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils novads,  estrādē bez aparatūras

1 diennakts

284.57