CENAS

Augšdaugavas novada  pašvaldības iestādes „TAKA” maksas pakalpojumu  cenrādis

Nr.p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Vienas vienības cena EUR Vienas vienības cena EUR ar PVN
1 Visa stadiona izmantošana ar inventāru (bez ģērbtuvēm un dušām) 1 stunda 47,93   58
1.1 Visa stadiona izmantošana ar inventāru (bez ģērbtuvēm un dušām) 1 diennakts 228,93 277
2. Stadiona izmantošana vieglatlētikas sacensībām (ar skrejceļu, visiem vieglatlētikas sektoriem ar inventāru) (bez ģērbtuvēm un dušām) 1 diena 150,41 182
3. Stadiona viena vieglatlētikas sektora izmantošana vieglatlētikas mācību treniņu nodarbībām (bez skrejceļa) ar inventāru (bez ģērbtuvēm un dušām) 1 stunda 7,44 9
4. Stadiona viena celiņa izmantošana (bez ģērbtuvēm un dušām) 1 stunda 7,44 9
5. Stadiona centrālā futbola laukuma izmantošana sacensībām (ar ģērbtuvēm un dušām) viena spēle 57,85 70
6. Stadiona centrālā futbola laukuma izmantošana treniņiem (bez ģērbtuvēm un dušām) 1 stunda 18,18 22
7. Stadiona viena skrejceļa vai viena sektora izmantošana treniņnodarbībām (bez ģērbtuvēm un dušām) vienam cilvēkam 1 stunda 1,24 1,50
8. Stadiona viena volejbola, basketbola , tenisa laukuma izmantošana (bez ģērbtuvēm un dušām) 3 stundas 15,53 20
9. Estrādes ģērbtuvju  un dušu izmantošana vienam cilvēkam 1 stunda 1,32 1,60
10. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām izmantošana, nelielu pasākumu rīkošanai (līdz 200 cilvēku)  stundā + 33,06 EUR par katru nākamo stundu 71,07 86
11. Mūzikas aparatūras izmantošana estrādes apskaņošanai stundā + 4,13 EUR par katru nākamo stundu 41,32 50
12. Vieglās a/m stāvvietas izmantošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads teritorijā diennakts 2,07 2,50
13. Vienas telts vietas izmantošana nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads teritorijā diennakts 2,07 2,50
14. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām izmantošana brīvdienās  un svētku dienās (bez dalībnieku skaita ierobežošanas) 2 diennaktis 396,69 480
15. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām izmantošana brīvdienas un svētku dienā (bez dalībnieku skaita ierobežošanas) diennakts 212,40 257
16. Estrādes  ar skatītāju sēdvietām izmantošanu darbdienās (bez dalībnieku skaita ierobežošanas)  diennakts 202,48 245
17. Koncerti, festivāli, balles nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, estrādē bez aparatūras  diennakts 202,48 245
18. Suvenīru realizēšana Gab. 30% no suvenīra cenas +30%+PVN
19. Ekskursijas bez transporta stunda 8,26 10
20. Maršruta plānošana stunda 8,26 10