Atlases sacensības ISF PČ J. Humberta kauss vieglatlētikā.

NOLIKUMS

 

Mērķi un uzdevumi.

  • Sekmēt dalībnieku atlasi sportā, jauno vieglatlētu meistarības paaugstināšanu.
  • Veicināt draudzības saišu nostiprināšanu starp skolām, novadiem un pieredzes apmaiņu starp sporta skolotājiem.
  • Noskaidrot skolas komandas zēnu un meiteņu konkurencē dalības ISF pasaules čempionātā Francijā 2017.gadā.

 

Sacensību vieta , laiks un vadība.

Sacensības notiks 2016. gada 16.septembrī Višķu stadionā (Daugavpils novads). Sacensību

sākums plkst. 12.00. Sacensības organizē LSSF, tiešā sacensību vadība uzticēta

Daugavpils novada sporta skolai. Galvenais tiesnesis Sergejs Petrakovs t.22375124.

Dalībnieki.

Sacensībās piedalās 1999.-2002.gada dzimušie jaunieši un jaunietes atsevišķās komandās.

Komandu skaits no viena novada vai pilsētas nav ierobežots.

Komandas sastāvs: 6 sportisti un 1 skolotājs

Komandas dalībnieks drīkst startēt divās individuālajās disciplīnās un stafetes skrējienā. Komanda

drīkst pieteikt ne vairāk kā 3 dalībniekus viena individuālā disciplīnā.

Nav atļauts startēt divās skriešanas disciplīnās (sprinta, vidējas un barjerskrējiena distances) vai

divās lēkšanās vai divās mešanas disciplīnās. Dalībnieks drīkst izvēlēties divas disciplīnas no

dažādām disciplīnu grupām, piemēram:

1)    viena skriešanas disciplīna (barjeru, sprinta vai vidēja distance) + viena mešanas disciplīna

2)    viena skriešanas disciplīna (barjeru, sprinta vai vidēja distance) + viena lēkšanas disciplīna

3)    viena mešanas disciplīna + viena lēkšanas disciplīna

 

Programma.

           Jaunietes

100m, 400m, 800m, 100m/b (13m-76,2cm-8,25m, 10barjeras), 300m/b (45m-76,2cm-35m,

7barjeras), augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes grūšana 3kg, šķēpa mešana 500g, diska

mešana 1kg un stafete 100m+200m+300m+400m.

           Jaunieši

100m, 400m, 1500m, 110m/b (13,72m-91,4cm-8,8m, 10barjeras), 300m/b (45m-83,8cm-35m,

7barjeras), augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes grūšana 5kg, šķēpa mešana 700g, diska

mešana 1,5kg un stafete 100m+200m+300m+400m.

 

Visas disciplīnas tiek iedalītas 5 grupās:

  1. Grupā sprinta distances     – 100m un 400m
  2. Grupā vidējās distances     – 800m (1500m)
  3. Grupā barjeras distances   – 100m/b (110m/b) un 300 m/b
  4. Grupā lēkšanas disciplīnas – tāllēkšana, augstlēkšana un trīssoļlēkšana
  5. Grupā mešanas disciplīnas – lode, disks un šķēps

 

 

 

 

 

Vērtēšana.

Individuālos uzvarētājus nosaka pēc vieglatlētikas sacensību noteikumiem.

Komandu cīņā tiek vērtēti komandas 10 labāko rezultātu punkti pēc ISF J. Humberta kausa

sacensību tabulām: labākā komandas dalībnieka punkti no katras disciplīnu grupas (1 -5), plus 4

pārējos labākos rezultātu punkti, plus stafetes skrējiena izcīnītie punkti.

Apbalvošana.

Komandas, kuras izcīnījušas trīs pirmās vietas kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar diplomiem un

kausiem, bet tās dalībnieki ar diplomiem. Sportisti, kas izcīnījuši 1.- 3.vietas individuālā

vērtējumā, tiek apbalvoti ar LSSF diplomiem un medaļām.

 

Pieteikumi.

Pieteikumus sūtīt līdz 2016.gada 14. septembrim Sergejam Petrakovam pa e-pastu

            olimpijavk@inbox.lv. Lai pārliecinātos par Jūsu e-pasta saņemšanu, zvaniet Sergejam Petrakovam

t.22375124. Dalībnieku precizēšana un numuru saņemšana 2016. gada 16. septembrī no plkst.

10:00-11.00 Višķu stadionā.

 

Finansiālie nosacījumi.

Visus, ar piedalīšanos sacensībās, izdevumus sedz komandējošā organizācija.

Sacensību organizācijas izdevumus sedz LSSF.

Dalības maksa par komandu Eiro 15,-(piecpadsmit). Komandu pārstāvji, kas dalības

maksu maksās skaidrā naudā mandātu komisijā, pretī saņems stingrās uzskaites kvīti. Skolām,

kas vēlas dalības maksu apmaksāt ar rēķinu, jāsazvanās ar Andri Luksu – tel.29388661, jāatsūta

skolas rekvizīti uz e-pasts: andris.lukss@inbox.lv, lai sagatavotu rēķinu un nosūtītu to apmaksai.

Dalības maksa nav jāmaksā LSSF biedriem, kuri samaksājuši biedra naudu par 2016.gadu.