DAUGAVPILS NOVADĀ NOTIKS LATGALES DZIESMU SVĒTKI

_DSC7297

2015. gada 28. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagastā norisināsies viens no spilgtākajiem šīs vasaras kultūras notikumiem – Latgales deju svētki „Večerinka Viškūs”, kur ikkatrs varēs izbaudīt dejas valdzinājumu, ne tikai vērojot tautas deju kolektīvu koncertu plkst.18.30, bet arī izmēģināt savu izturību īstos latgaliešu dančos kopā ar kapelu „Dziga” plkst.21.30.

Deju svētku režisors Māris Susejs atklāj: „Pasākuma pamatdoma saistās ar Latgales lauku sētu, kurā saplūst daudzi etnogrāfiskie atzari, kas atrod kopsaucēju latgaliešu večerinkā. Koncerta sižetiskā līnija tiks sadalīta atsevišķos fragmentos, kuru ievaddaļa būs saistīta ar tautas mākslas izpausmēm – kāzu muzikantiem, folkloras kopām, teicējām un deviņu apriņķu dejotājiem, kas izdejos sev raksturīgās dejas un atrādīs daudzkrāsainos tautas tērpus. Taču vēlos uzsvērt arī to, ka večerinka Latgalē pastāv joprojām. Nenoliedzami tā ir ieguvusi citu saturu un šarmu, tomēr tā ir dzīva. Šo ideju palīdzēs atklāt dziesminiece no Višķiem – Laura Bicāne un folkroka/metāla grupa „Green Novice””.

Svētkiem gatavojas 110 kolektīvi jeb 2113 dalībnieki: 54 jauniešu deju kolektīvi ar 1050 dalībniekiem, 45 vidējās paaudzes deju kolektīvi ar 845 dalībniekiem un 11 senioru deju kolektīvi ar 218  dalībniekiem.
Latgales deju svētkos „Večerinka Višķūs” tiks pārstāvēti 23 novadi: Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Salas, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes un 3 pilsētas: Daugavpils, Jēkabpils, Rēzekne.

Svētku mākslinieciskā vadītāja: Aija Daugele

Virsvadītāji: Ilmārs Dreļs, Silvija Kurtiņa, Sarmīte Stapule-Zagorska, Elita Treilone, Valda Timule un Agris Veismanis.

Pasākumu rīko: Daugavpils novada dome, Višķu pagasta pārvalde

Atbalsta: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Info: 654 31867
Sagatavoja: Anita Auzāne

Tirdzniecības noteikumi_dejas_Viski2015