Donoru dienas

Donoru_dienas_latv_val Donoru_dienas_kriev_val

Sabiedrības integrācijas fonda „Nacionālais integrācijas centrs” sociālās kampaņas „Savi cilvēki” ietvaros sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru
no š.g.16. līdz 20.martam notiek akcija „Vienas asinis Tev un man”, kuras laikā ziedot asinis tiek aicināti gan trešo valstu pilsoņi, gan Latvijas iedzīvotāji,
uzsverot, ka neatkarīgi no mūsu rases, dzimuma vai sabiedriski politiskajiem uzskatiem, mums visiem ir iespēja būt viens otram noderīgiem un krīzes brīžos sniegt palīdzīgu roku.

Sīkāka informācija Valsts asinsdonoru centrā – 8000003.

Projekts tiek finansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas ietvaros.

 

The Society Integration Foundation (SIF) “National Integration Centre” (NIC) in cooperation with The National Blood Service of Latvia, within the social campaign “Our people”
from 16th till 20th of March organize the action “One blood, you and I”. During the campaign third-country nationals and residents of Latvia will have an opportunity to donate blood.
Aims of this campaign is to stress that despite our race, gender and socio-political views, we all have the opportunity to be helpful to each other and in difficult moments we can lend a helping hand.

More information is available at The National Blood Service of Latvia – 8000003.

The project is funded by The European Fund for the Integration of Third Country Nationals, 2013 grant program.

 

“Национальный центр интеграции” (НЦИ) совместно с Государственным центром доноров крови, в рамках социальной кампании „Свои люди”,
с 16 до 20 марта проводят акцию „Мы с тобой одной крови – ты и я”. В рамках акции  граждани третьих стран, а также жители Латвии, смогут сдать кровь.
Этим подчеркнув, что независимо от нашей расы, пола и социально-политических взглядов, все мы имеем возможность быть полезны друг другу и в трудные жизненые моменты можем протянуть руку помощи.

Подробную информацию можно получить в Государственном центре доноров крови – 8000003.

Проэкт финансируется в рамках программы 2013 года Европейского фонда интеграции граждан третих стран.