Konkurss „VEIKSMĪGĀKAIS JAUNAIS TŪRISMA PRODUKTS 2014”

13padfg 053

Daugavpilnovada pašvaldības aģentūra „TAKA” izsludina konkursu „VEIKSMĪGĀKAIS JAUNAIS TŪRISMA PRODUKTS 2014”

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” lai veicinātu Daugavpils novada tūrisma produktu atpazīstamību un popularizētu veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, rīko konkursu „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014”

Konkursa mērķis:

– Veicināt Daugavpils novada tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēt      veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, kuri ir ilgtspējīgi, inovatīvi, kvalitatīvi, ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot tūristu piesaisti, un ir piemēroti iekšzemes un ārvalstu tūristu vajadzībām.

– Rosināt idejas jaunu, inovatīvu tūrisma produktu attīstībai;

– Atbalstīt vietējos uzņēmējus, iegādājoties no tiem balvas konkursa laureātiem un popularizējot tos, kā pieprasītāko pakalpojumu sniedzējus.

Tūrisma produkts:

– konkursā var pieteikt tādu tūrisma produktu, kurš ieviests tirgū sākot no 2013.gada.

– jaunais tūrisma produkts ir jebkurš Daugavpils novada tūrisma produkts, kurš pielāgots mērķa tirgum, auditorijai un interesēm, kurš ar savu kvalitāti veicina tūrisma nozares attīstību, eksportspēju un ilgtspēju.

Pieteikšanās konkursam un dalībnieki:

– Tūrisma produktu (-us) konkursam var pieteikt konkursa dalībnieks – jebkura (fiziska vai juridiska) Latvijā reģistrēta persona, kura radījusi tūrisma produktu Daugavpils novadā, kā arī sekmējusi tā attīstību un atbilst šādiem nosacījumiem:

– komersants, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus;

– pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kuras teritorijā atrodas tūrisma produkts vai kura sniedz tūrisma pakalpojumus;

– biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar tūrisma nozari;

– jebkura fiziska persona.

Pieteikumu var iesniegt no 2014.gada 1. septembra līdz 2013.gada 13.oktobrim plkst.12:00 TAKA birojā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5400, darba laikā no plkst. 8:00 līdz plkst.16.30, iesniedzot personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski taka@dnd.lv  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”

turisma_produkts_2014_NOLIKUMS

pieteikuma_anketa_NOLIKUMA_1_PIELIKUMS_2014