Višķu estrādes atklāšana

2011. gadā Daugavpils novada pašvaldība uzsāka projekta Nr. 10-03-L32100-000276 „Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā” realizāciju, kura mērķis bija veikt Daugavpils novada Višķu estrādes rekonstrukciju, lai uzlabotu pašvaldības infrastruktūru un paaugstinātu kultūras objekta sniegto pakalpojumu konkurētspēju.

Estrāde Višķu pagastā tika uzbūvēta 1969. gadā un visu šo gadu garumā kapitālieguldījumi estrādes rekonstrukcijai netika veikti.

Realizējot projektu un veicot estrādes rekonstrukciju, tika saglabāta esošā ēkas novietne, nemainot skatuves un skatītāju vietu izvietojumu un skatītāju pieejas ceļus. Skatuve ir veidota apļa formā. Skatītāju sēdvietu zona projektēta ar pacēlumu. Skatītāju soli izvietoti lokā, sekojot skatuves formai. Estrādē paredzētas 1080 skatītāju sēdvietas un 600 koristu vietas uz kora podestiem.

Estrādes rekonstrukcijas ietvaros pārplānotas pirmā stāva telpas un izveidota slēgta telpa otrā stāvā. Pirmajā stāvā ir izveidotas divas ģērbtuves ar dušām un tualetēm, darba telpa un rekvizītu glabātavas. Otrajā stāvā nodarbību un koristu pulcēšanās telpa. No pirmā uz otro stāvu esošās kāpnes nodrošina tiešu izeju uz estrādi no pirmā stāva. Garderobes, dušas un tualešu telpas, kā arī ejas un izejas projektētas, ievērojot vides pieejamības prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Estrāde rekonstruēta pēc SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” izstrādātā būvprojekta.

Daugavpils novada dome, realizējot šo projektu, cer atgriezt Višķu estrādei kādreiz tik populārā kultūras objekta statusu un atkal pulcēt kopā korus, deju kolektīvus, folkloras ansambļus, mūziķus un teātra spēlētājus, amatniekus un skatītājus uz kopīgiem svētkiem.

Ar Višķu pagasta vēsturi var iepazīties Naujenes novadpētniecības muzeja sagatavotajā izstādē.

Ar raitu dejas soli un skanīgām dziesmām plkst. 19.00 tika iemēģināta estrāde atklāšanas koncertā „VISU DIENU SAULE TEK”.  Koncertā piedalījās ap 20 amatiermākslas kolektīvi – kori, tautas deju kolektīvi, vokālie ansambļi, solisti u.c. no Višķu pagasta un citiem Daugavpils novada pagastiem. Koncertu kuplināja projekta LLIV-248 „Creation – My Only Hope” dalībnieki no Lietuvas – Suveiku tautas mūzikas kapella “Cinkelis” un folkloras kopa “Čičeris” (Lietuva), Višķu pagasta Eiropas deju kopa „Magones”. Īpašie koncerta viesi bija Liene Šomase un Dainis Skutelis. Koncertu vadīs Daugavpils teātra aktieri. Pasākuma režisors Māris Korsiets, mākslinieks Egils Viļumovs.

Iemēģināja jauno skatuves grīdu plkst. 22.00 Zaļumballē kopā ar grupu „Patrioti.lg” un DJ Gati. Ieeja visos Višķu pagasta svētku pasākumos bez maksas.

Višķu pagasta replica watches svētki  bija krāšņi un interesanti.

Višķu pagasta svētkus un estrādes atklāšanu rīko un atbalsta:

Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde.

Pasākumi finansiāli tiek atbalstīti pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projektam LLIV – 248 „Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade – mana cerība”

Svētkus rīko:

Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde

Atbalsta: Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts Nr. 10-03-L32100-000276
„Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā”
LLIV-248 „Creation – My Only Hope”, „Latgales Laiks”, TP „Solo”